Extra wedstrijd toegevoegd aan Combi NoordWest

Eerder hebben we het al kort genoemd maar inmiddels is het definitief. Combi NoordWest bestaat nu uit 4 wedstrijd mogelijkheden. De wedstrijd wordt gevaren als onderdeel van het Alkmaar Open maar telt mee voor de Combi NoordWest. De datum van deze wedstrijd is 22 augustus 2021. Om organisatorische redenen dient er wel apart ingeschreven te worden voor deze wedstrijd maar dat kan je natuurlijk niet weerhouden om lekker te komen zeilen.

Data Combi NoordWest:

  • 13 juni
  • 20 juni
  • 4 juli
  • 22 augustus

De aankondiging voor de Combi Noordwest 2021 is onder bewerking

De aankondiging voor de Combi Noordwest 2021 is onder bewerking. De eerste versie was klaar. Echter tijdens het Combi Noordwest overleg van 20 april hebben we vernomen dat de Combi Noordwest mogelijk uitgebreid wordt met een extra wedstrijddag. Hoe leuk is dat?! Zodra dit definitief is zullen wij dit direct melden. Tot die tijd zal de aankondiging in afwachting zijn van een mogelijke aanpassing. Wordt vervolgd.

Wedstrijdtrainingsdagen in de meivakantie

Net als hockey en voetbal, kun je ook (leren) wedstrijdzeilen. De vereniging helpt je met de voorbereiding. Om een beetje op stoom te komen organiseert WSV Hoorn wedstrijdtrainingsdagen in de meivakantie. Hier krijg je training van een professionele trainer, Christoffel van Hees. Houdt de website en social media in de gaten. #CvanheesVan

Combi toegankelijk voor alle jonge (beginnende) wedstrijdzeilers

Om kennis te maken voor de beginnende wedstrijdzeiler is er een mogelijkheid om een optimist van de organiserende vereniging te huren voor een heel klein bedrag. De combiwedstrijden zijn toegankelijk voor zeilers tot 21 jaar die in een jeugdboot of Laser 4.7 / Radiaal varen. Je schrijft je per dag in, dus als je een keer niet kan, sla je een dag over. Zo is wedstrijdzeilen voor iedereen toegankelijk.

Voor de veiligheid zorgen we dat er voldoende begeleiding en rubberboten op het water zijn. Aan het begin van de wedstrijddag is er een palaver, daar krijg je uitleg over de baan en de belangrijkste afspraken op het water. En kom je voor het eerst wedstrijdzeilen? Dan word je ook op het water geholpen als dat nodig is.

Er worden 2 of 3 wedstrijden gevaren op een dag, afhankelijk van het weer. En heb je het heel goed gedaan? Dan kom je misschien wel in aanmerking voor een medaille of beker.

Wedstrijddata 2021

Vastgestelde data Combi NoordWest voor 2021. De organisatie is ondanks de huidige situatie toch gestart met de voorbereidingen. Net als jullie willen wij ook graag weer (wedstrijd)zeilen.

Amstelmeer13 juni 2021
Hoorn20 juni 2021
Enkhuizen27 juni 2021 4 juli 2021
Alkmaar Open*20-22 augustus 2021
Combi NL**18-19 september 2021
Uiteraard onder voorbehoud van de RIVM richtlijnen

* Alkmaar Open. Het Alkmaar Open is geen Combi wedstrijd maar dit evenement willen wij jullie niet onthouden. Meer info via deze link.

** Combi NL. Combi NL is de nieuwe naam voor het Landelijke Combi weekend. Meer info via deze link.

Let op. De inschrijving is nog niet opengesteld. Houdt deze website in de gaten.

Landelijk Combiweekend

Reserveer alvast 18 en 19 september 2021

In overleg met o.a. het OCN kunnen wij wel alvast de nieuwe datum vastgelegd en nodigen we jullie allemaal uit om het weekend van 18-19 september 2021 vrij te houden om naar Hoorn te komen voor het landelijk combiweekend.

Zie ook onze facebookpagina

Wedstrijddata 2020

Agenda 2020 geannuleerd!

Als gevolg van de maatregelen rondom het Covid-19 virus hebben we seizoen 2020 geannuleerd. We kijken uit naar het seizoen 2021!

Meer lezen … klik op deze link

Combi Zuiderzee heet vanaf nu Combi NoordWest

Ben je jong, zeil je en vind je het leuk om wedstrijd (te leren) zeilen? Schrijf je dan in voor een van onze Combi-wedstrijden in Noord-Holland. Binnenkort zal alle informatie beschikbaar komen op deze site. De data voor 2020 staan op de home-pagina.

Wil je ons liever volgen via Instagram of Facebook?