Extra wedstrijd toegevoegd aan Combi NoordWest

Eerder hebben we het al kort genoemd maar inmiddels is het definitief. Combi NoordWest bestaat nu uit 4 wedstrijd mogelijkheden. De wedstrijd wordt gevaren als onderdeel van het Alkmaar Open maar telt mee voor de Combi NoordWest. De datum van deze wedstrijd is 22 augustus 2021. Om organisatorische redenen dient er wel apart ingeschreven te worden voor deze wedstrijd maar dat kan je natuurlijk niet weerhouden om lekker te komen zeilen.

Data Combi NoordWest:

  • 13 juni
  • 20 juni
  • 4 juli
  • 22 augustus
Geplaatst in Uncategorized.